• W pracach magisterskich często porusza się problemy związane z rynkiem pracy
Praca licencjacka z socjologii

Praca licencjacka z socjologii – jak powinna wyglądać?

Praca licencjacka z socjologii  to wielkie wyzwanie intelektualne.  W tym artykule pozwolimy sobie znaleźć odpowiedź, na pytanie: jak ona powinna wyglądać? Artykuł ten będzie czysto subiektywnym rozważaniem. Być może jakieś refleksje zaprezentowane w tym artykule, będą przydatne dla naszej pracy licencjackiej. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, jaką jest temat naszej pracy. Ogólnie powinien on nas interesować […]