• W pracach magisterskich często porusza się problemy związane z rynkiem pracy