Tematy prac magisterskich z socjologii: portale społecznościowe

Tematy prac magisterskich z socjologii są bardzo zróżnicowane.  Skupmy się teraz na temacie portali społecznościowych. Jest to bardzo atrakcyjne i  ciekawe  zagadnienie.

W czasach kiedy portale społecznościowe stały się nie tylko bardzo popularnej, ale także modne prace magisterskie z socjologii również podejmują tego typu tematy. Co więcej, coraz częściej mamy do czynienia z różnego rodzaju problemami, które są związane z korzystaniem z tego typu możliwości.

W wyniku zastosowania portali społecznościowych dochodzi do popełniania różnego rodzaju przestępstw. Tak samo dochodzi do pojawiania się przeróżnych patologii. Zdarza się też, że niektórzy ludzie uzależniają się od tego typu możliwości i spędzają każdą możliwą chwilę na ich przeglądaniu. Przykładem tego typu pracy magisterskiej z socjologii mogą być konsekwencje uzależnień od Facebooka. Taką pracę można zacząć od omówienia portalu społecznościowego, jakim jest właśnie Facebook.

Chodzi o opisanie genezy jego powstania, idei, funkcjonalności, a także liczby użytkowników. Jeden z rozdziałów można również poświęcić zjawisku uzależnień, czyli przedstawić czym one są, jakie występują rodzaje i formy oraz konsekwencje, które wywołują. W ostatnim rozdziale trzeba konkretnie skupić się na skutkach uzależnień od Facebooka. Trzeba przedstawić,  jak to wygląda, jaki ma wymiar to zjawisko i z jakimi konsekwencjami może się wiązać.

Trzeba podkreślić, że jest to bardzo poważny problem, który rujnuje życie zarówno osobiste, jak i zawodowe wielu ludziom. Jest to problem często niezauważalny, dlatego warto o tym mówić jak najwięcej.

Tematy prac magisterskich z socjologii – jak wybrać najlepszy z nich?

Tematy prac magisterskich z socjologii, które rozważasz, muszą być przedstawione twojemu promotorowi. W oparciu o jego sugestie i opinie wybierzesz swój ostateczny temat. Dobrze by temat, o którym piszesz, fascynował Ciebie.

Jeśli ten warunek jest spełniony, to pisanie pracy będzie dużo łatwiejsze i przyjemniejsze. Idealny temat powinien dawać ciekawe perspektywy na karierę. Innymi słowy, powinien być powiązany z praktyką. Dzięki temu  mógłby pomóc nam w znalezieniu pracy. W obecnych czasach pisanie pracy czysto teoretycznej jest bardzo ryzykowne. Pracodawcy poszukują obecnie praktyków, a nie czystych teoretyków.

Post Author: Socjolodzy PRO

Socjolodzy PRO
Piszesz pracę licencjacką bądź magisterską socjologii? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Od lat skutecznie pomagamy w pracach dyplomowych z socjologii i innych przedmiotów.

Dodaj komentarz