Temat pracy magisterskiej z socjologii – alkoholizm.

Temat pracy magisterskiej z socjologii, który z pewnością zasługuje na uwagę to alkoholizm. W poniższym tekście podpowiemy, jak przedstawić to zagadnienie w swojej pracy dyplomowej. Dzięki temu tekstowi na pewno zaoszczędzisz dużo czasu oraz nerwów.

W pierwszym rozdziale musisz jasno zdefiniować najważniejsze pojęcia. Na pewno musisz tutaj jasno określić, czym jest alkoholizm oraz kim jest alkoholik.

Alkoholizm inaczej zwany jest chorobą alkoholową lub uzależnieniem od alkoholu. Stanowi on zaburzenie, polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu etylowego. Alkoholik to naturalnie osoba, która systematycznie nadużywa alkoholu. W rozdziale tym warto przytoczyć, jak z problemem alkoholizmu walczą dane kraje i jakie są tego rezultaty.

Drugi rozdział musi zawierać własne badania danego zagadnienia socjologicznego. W przypadku alkoholizmu zawsze można przeprowadzić odpowiednie badania ankietowe, które pozwoliłoby oszacować skalę występowania omawianego problemu w Polsce.

Poza tym można również przeprowadzić odpowiednie badania ankietowe wśród osób, które wyszły z choroby alkoholowej. Wówczas można by oszacować, które metody leczenia alkoholizmu są skuteczne, a które pozostawiają wiele do życzenia. Rozdział drugi można wzbogacić o rozmaite informacje, wzięte zarówno z różnych mediów, jak i specjalistycznych publikacji naukowych.

W rozdziale trzecim należy zaprezentować odpowiednie podsumowanie. Powinno ono zawierać wnioski co do skali występowania tego problemu w polskim społeczeństwie. Poza tym może ono zawierać również propozycję, które pozwoliłyby skutecznie walczyć ze skutkami powodowanymi przez chorobę alkoholową. Praca magisterska tego typu może być świetną okazją do zaprezentowania swoich socjologicznych umiejętności.

Alkoholizm – temat pracy magisterskiej z socjologii.

Temat pracy magisterskiej z socjologii, który na pewno jest bardzo interesujący to właśnie alkoholizm. Według wielu ludzi alkohol również jest jakąś formą narkotyku, ponieważ powoduje on zmiany w świadomości oraz uzależnia.

Zjawisko alkoholizmu świetnie nadaje się do opisania w swojej pracy dyplomowej. Badając je, można zaprezentować cały swój socjologiczny kunszt. Poza tym alkoholizm jest bardzo interesujący nie tylko dla socjologów, ale również dla dziennikarzy. Świadczy o tym fakt, iż często temat ten jest poruszany w różnych publikacjach popularnonaukowych.

Post Author: Socjolodzy PRO

Socjolodzy PRO
Piszesz pracę licencjacką bądź magisterską socjologii? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami! Od lat skutecznie pomagamy w pracach dyplomowych z socjologii i innych przedmiotów.

Dodaj komentarz